VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA ZA LETO 2021

Prijava je morala vsebovati osebno mapo z izbranimi projekti ter esej o arhitekturi in/ali urbanizmu. Prva nagrada je vredna 1500 evrov (neto) in je namenjena študijskemu potovanju, dobitnik oziroma dobitnica pa bo na naslednjih Vurnikovih dnevih v začetku prihodnjega junija moral(a) pripraviti tudi predavanje o izkušnji in vplivu na razmišljanje in delo na strokovnem področju. Dobitnika dveh častnih priznanj, ki bosta nagrajena s 300 evri (neto), pa nista obvezana, da denar porabita namensko.

Letos smo prejeli sedem nominacij, ki jih je pregledala strokovna žirija, ki so jo sestavljali:
_Tomaž Krištof, Studio Krištof, president of Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia, Slovenia
_Maja Ivanič, president of international conference Piran Days of Architecture, Slovenia
_Martin Mutschlechner, Stadt:Labor – Architekten, Avstrija
_Zaš Brezar, ustanovitelj mednarodne krajinskoarhitekturne platforme Landezine, Slovenija

Strokovna žirija je nagrajence izbrala glede na kriterije kakovosti, edinstvenosti, inovativnosti izbranih predstavljenih projektov ter eseju in njegovem doprinosu k razmisleku o arhitekturi in urbanizmu.

Podeljena je bila ena nagrada ter dve priznanji za celotni prijavljeni študijski opus študentom arhitekture 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa Architecture (University of Ljubljana, Faculty of Architecture), 1st and 2nd year students of the Second Cycle study programme in Urbanism (University of Ljubljana, Faculty of Architecture), 1st and 2nd year students of the Master’s Study Programme in Architecture (University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture), and 1st and 2nd year Master’s Study Programme in Landscape Architecture (UL BF).

Ob podelitvi Vurnikove študentske nagrade in dveh priznanj, ki vedno poteka na Vurnikov rojstni dan, 1. junija, je v 1. nadstropju Radovljiške graščine do 30. junija 2021 na ogled tudi razstava vseh prijavljenih del.

Prejemniki Vurnikovih študentskih odličij za leto 2021 so:
_Filipa Valenčić, Vurnikova študentska nagrada za leto 2021
_Mirko Popović, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2021
_Marko Primažič, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2021

GALERIJA: Podelitev Vurnikove študentske nagrade za leto 2021

PREDAVANJE: Lanskoletna prejemnica Vurnikove študentske nagrade (Nika Curk)