VURNIK DAYS

Od leta 2014 v Centru arhitekture Slovenije pripravljamo praznovanja ob obletnicah rojstva arhitekta Ivana Vurnika. 1. junij, dan rojstva radovljiškega rojaka, je tudi krajevni praznik. Ob tem prazniku vsako leto pripravimo raznolik program, ki osvetli življenje in delo arhitekta in njegove žene, slikarke Helene Kottler Vurnik.

Along with Jože Plečnik and Maks Fabiani, Ivan Vurnik (1884‒1971) is one of the pioneers of Slovenian architecture. Vurnik is presented as an expert, professor, and innovator – an artist of national importance. He also co-founded the Department of Architecture at the University of Ljubljana. Ivan Vurnik and his wife Helena Kottler Vurnik (1882-1962) were the initiators of national style in architecture and arts in the 1920s in Slovenia. The Cooperative Commercial Bank’s architecture is the finest case of their common work, with a strong reference to Expressionism and Cubism, which developed in parallel in Central Europe, with a strong presence of national motifs.

Te obletnice so priložnost za predstavitev življenja in dela zakoncev Vurnik širši javnosti, zato se v Centru arhitekture Slovenije povezujemo s Krajevno skupnostjo Radovljica, Občino Radovljica in tamkajšnjimi občinskimi javnimi zavodi s področja kulture ‒ Muzeji radovljiške občine, Knjižnico Antona Tomaža Linharta, Turistično informacijskim centrom Radovljica, v Ljubljani pa z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje, Fakulteto za arhitekturo UL in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje UL.

Projekt Vurnikovi dnevi je bil izbran v ožji izbor evropske nagrade za kulturno dediščino EUROPA NOSTRA 2015.

We prepared the Guide to Ivan Vurnik's Architectural Work, which is free of charge and available at tourist information centres across Slovenia. This guide is accessible to anyone interested in the lives and work of the architect and his wife. It also accompanies the souvenirs from The Gift of Slovenian Architecture collection.

ARHIV DOGODKOV

Koncept Vurnikovih dni je bil zasnovan leta 2014 ob 130. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika, ko je Center arhitekture Slovenije prevzel njihovo organizacijo. Pri pripravi dogodkov smo želeli nagovoriti čim širši krog ljudi, tako strokovno kot laično javnost, zato smo zasnovali tako raznolike dejavnosti in dogodke.

Ivan Vurnik je bil predan svojemu delu in arhitekturi, vse svoje življenje je posvetil ustvarjanju. Zato od leta 2014 vsako leto pripravimo razstavo, ki osvetli njegovo delo in delo njegove življenjske sopotnice Helene Kottler Vurnik. Arhitekt je bil predan pedagog, zato k soustvarjanju razstave vsako leto povabimo tudi študente različnih fakultet. K pedagoškemu delu uvrščamo tudi delavnice Igriva arhitektura za osnovnošolce radovljiške občine.

Arhitekt Vurnik je bil zelo radoveden, rad je potoval in sledil arhitekturnim trendom po svetu. Vsako leto organiziramo Vurnikovo pot, v kateri obiščemo vsaj eno delo zakoncev Vurnik, poleg tega pa udeležencem predstavimo tudi kakovostne primere sodobnih stavb in pomembna dela slovenske arhitekture kulturne dediščine.

Iz vsakodnevnega življenja zakoncev Vurnik izhaja ponudba Vurnikovega menija, v katerem je kuharski mojster Uroš Štefelin na sodoben način prikazal njune kulinarične vsakodnevne in praznične navade.

Tudi tradicionalna peka piškotov ob razstavi v Domu starostnikov v Radovljici ne zanika, da je bil Ivan Vurnik zelo sladkosned, kar je potrdila gospa, ki je dolga leta skrbela za njuno gospodinjstvo.

Vsi dogodki izhajajo iz življenja zakoncev Vurnik in so zato svojevrsten poklon njunemu življenju in delu.

V projekt vsako leto vključimo različne javne zavode in ustanove, da skupaj soustvarimo dogodke, ki celostno predstavijo arhitekta, njegovo ženo in njun ustvarjalni opus. Eden naših pomembnejših ciljev je izobraževanje. V tem projektu arhitekturno dediščino predstavljamo prek različnih področij, da nagovorimo najširše javnosti – mlade, starejše, laično in strokovno javnost ‒ in presegamo meje Slovenije, saj s projektom Darilo slovenske arhitekture dosežemo tudi turiste in obiskovalce naše države.

Zavedamo se, da smo ljudje različni, zanimajo nas različna področja, navdušujejo nas različni dogodki. Zato veliko svojega ustvarjanja namenjamo inovativnim pristopom k izobraževanju in promociji arhitekture in arhitekturne dediščine.

Architect Ivan Vurnik (1884–1971) and painter and designer Helena Kottler Vurnik (1882–1962)
Utrinek z Vurnikove poti po Ljubljani. Foto: Renske Svetlin