PROJEKT POGUM
POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih

Center arhitekture Slovenije s programom Igriva arhitektura kot konzorcijski partner sodeluje pri projektu POGUM na področjih prostora, samooskrbe in kulture.

KOMPETENCA PODJETNOSTI

Kompetenca Samoiniciativnost in podjetnost je sedma kompetenca od osmih v Evropskem Referenčnem Okvirju “KLJUČNE KOMPETENCE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE” Kompetenca je razdeljena na tri področja Ideje in priložnosti, Viri, Aktivnosti.

Ta tri področja so razdeljena na 15 veščin:

1. Ideje in priložnosti:
Odkrivanje priložnosti, Kreativnost, Vizija, Vrednotenje idej, Etično in trajnostno mišljenje.

2. Viri:
Samozavedanje in lastna učinkovitost, Motivacija in vztrajnost, Zbiranje virov, Finančna in ekonomska pismenost, Vključevanje drugih.

3. Aktivnosti:
Prevzemanje pobude, Načrtovanje in vodenje, Obvladovanje negotovosti, Nejasnosti in tveganj, Sodelovanje, Izkustveno učenje.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani projekta POGUM poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija and Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

S klikom na zgornji gumb si lahko prenesete predstavitev projekta POGUM na 1. delovnem srečanju (6. oktobra 2017) vodij PTROŠ “Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah”.