Monografija V OSPREDJE. Pionirke v slovenski arhitekturi, gradbeništvu in oblikovanju

Monografija, ki smo jo pripravili z Umetnostnozgodovinskim inštitutom Franceta Steleta ZRC SAZU v sodelovanju številnih avtorjev iz različnih inštitucij, temelji na gradivu, zbranem za niz štirih razstav, ki so bile v letih 2016–2019 najprej predstavljene v Galeriji Dessa, z namenom osvetliti življenje in delo spregledanega dela slovenskega arhitekturnega ustvarjanja. V knjigi je predstavljenih štiridesetih ustvarjalk, od prvih predvojnih diplomantk do povojnih generacij, ki so s svojimi deli in dosežki na različnih področjih arhitekture, gradbeništva in oblikovanja orale ledino za mlajše rodove stanovskih kolegic. Posvečena je torej pionirkam, ki so aktivno sodelovale pri snovanju, oblikovanju in označevanju prostora svojega časa. Bile so neme spremljevalke v senci poklicno bolj uveljavljenih in znanih profesorjev, sodelavcev, očetov ali soprogov, tako da je še danes težko določiti njihov dejanski delež v snovanju in realizaciji prenekatere slovenske arhitekturne mojstrovine, od Plečnikovih tržnic do Ravnikarjevega Trga republike.

V OSPREDJE IV: Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja 2019

Četrta arhitekturna razstava V ospredje: pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja, ki sta jo v sodelovanju z galerijo DESSA pripravila Center arhitekture Slovenije in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, nadaljuje niz razstav, katerih namen je strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane slovenske in evropske kulturne dediščine 20. stoletja. Predstavljena so dela desetih ustvarjalk, dejavnih na področju arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture, urbanizma in gradbeništva, torej v poklicih, ki so/veljajo za tradicionalno moške. Tokrat so poleg predvojnih in prvih povojnih ljubljanskih diplomantk predstavljene tudi tiste, ki so študij zaključile v tujini.

Razstava je bila na ogled od 4. marca do 11. aprila 2019.

Za ogled plakata klikni na portret pionirke.

Breda Dobovišek
Edita Sovinc
Tatjana Coloni
Rotija Badjura
Nives Starc
Maruška Šubic Kovač
Majda Neřima
Majda Kregar
Jela Vilfan
Ilse Fischerauer

V OSPREDJE III: Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja 2018

Tretja arhitekturna razstava V ospredje: pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja, ki sta jo v sodelovanju z galerijo DESSA pripravila Center arhitekture Slovenije in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, se tematsko vklaplja med aktivnosti mednarodnega interdisciplinarnega projekta MoMoWo – Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje (Modern Movement Women). Njegov namen je strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile ženske, dejavne na področju arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture, urbanizma in gradbeništva, torej v poklicih, ki so oziroma veljajo za tradicionalno moške. Predstavljena so dela desetih ustvarjalk, od diplomantk Jožeta Plečnika do povojnih generacij, ki so študij zaključile pri Edvardu Ravnikarju in Edu Mihevcu.

Razstava je bila na ogled od 5. marca do 19. aprila 2018.

Za ogled plakata klikni na portret pionirke.

Marija Vovk
Metka Vrhunc
Ljerka Finžgar
Ksenija Šetina Grum
Carmen Jež Gala
Biba Bertok
Staša Blažič Gjura
Špelka Valentinčič Jurkovič
Milica Detoni
Nataša Štupar Šumi

V OSPREDJE II: Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja 2017

Tudi druga razstava v  ciklu V ospredje predstavlja strokovni in širši javnosti  pomemben del anonimne in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile ženske, dejavne na področju arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture, urbanizma in gradbeništva, ki veljajo za tradicionalno moške poklice. Tudi drugo razstavo smo pripravili v sodelovanju z Umetnostnozgodovinskim inštitutom Franceta Steleta ZRC SAZU in galerijo DessaTokrat so zasluženo pozornost dobile Darinka Battelino, Alenka Kham Pičman, Janja Lap, Sonja Lapajne Oblak, Dana Pajnič, Lidija Podbregar Vasle, Barbara Rot, roj. Demšar, Olga Rusanova, Erna Tomšič in Mojca Vogelnik. Njihova dela, pri katerih so zaradi družbenih predsodkov sodelovale v senci poklicno bolj uveljavljenih in znanih profesorjev, sodelavcev, očetov ali soprogov, so bila predstavljena do sredine aprila 2017.

Razstava je bila na ogled od 6. marca do 20. aprila 2017.

Razstava je bila na ogled tudi v Hiši arhitekture v Mariboru.

Za ogled plakata klikni na portret pionirke.

Janja Lap
Lidija Podbregar
Mojca Vogelnik
Olga Rusanova
Darinka Battelino
Erna Tomšič
Alenka Kham Pičman
Barbara Rot
Sonja Lapajne Oblak
Dana Pajnič

V OSPREDJE I: Pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja 2016

Razstava V ospredje: pionirke slovenske arhitekture in oblikovanja, ki sta jo v sodelovanju z galerijo DESSA pripravila Center arhitekture Slovenije in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, se tematsko vklaplja med aktivnosti mednarodnega interdisciplinarnega projekta MoMoWo – Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje (Modern Movement Women) z namenom strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile ženske, dejavne na področju arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture in urbanizma, ki so/veljajo za tradicionalno moške poklice. Predstavljena so bila dela desetih arhitektk, od prvih predvojnih diplomantk Jožeta Plečnika in Ivana Vurnika, do prve povojne generacije arhitektk, ki so študij zaključile tudi pri Edvardu Ravnikarju in Edu Mihevcu.

Na razstavi, ki je bila na ogled od 27. junija do 9. septembra 2016 v galeriji Dessa je bilo predstavljeno življenje in delo arhitektk: Vladimire Bratuž, Majde Dobravec Lajovic, Magde Fornazarič Kocmut, Marte Ivanšek, Nives Kalin Vehovar, Jute Krulc, Sete Mušič, Dušane Šantel, Gizele Šuklje in Branke Tancig Novak.

Razstava je bila na ogled od 27. junija do 9. septembra 2016. Razstava je bila na ogled tudi v Avli Nove Ljubljanske banke in v Hiši arhitekture v Mariboru.

Za ogled plakata klikni na portret pionirke.

Branka Tancig Novak
Marta Ivanšek
Nives Kalin Vehovar
Seta Mušič
Vladimira Bratuž
Magda Fornazarič Kocmut
Juta Krulc
Gizela Šuklje
Dušana Šantel Kanoni
Majda Dobravec Lajovec