FABIANI'S YEAR 2015

150. OBLETNICA ROJSTVA ARHITEKTA, URBANISTA IN INOVATORJA MAKSA FABIANIJA

V letu 2015 smo praznovali 150. obletnico rojstva arhitekta, urbanista in inovatorja Maksa Fabianija, ki je živel in delal v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Njegovo obletnico smo obeležili z različnimi dogodki, razstavami, konferencami in simpoziji, in to v vseh treh državah. K sodelovanju so bila vabljena društva, galerije, muzeji, javni zavodi in druge organizacije, ki delujejo na področju kulture, umetnosti in turizma v Sloveniji, Italiji in Avstriji.

CAS je imel v okviru projekta Fabiani 2015 povezovalno vlogo med sodelujočimi organizacijami. K projektu smo povabili mentorje in študente Naravoslovnotehniške fakultete (UL NTF), Oddelek za grafično oblikovanje, ki so pripravili osem osnutkov celostne grafične podobe – CGP za projekt Fabiani 2015. K projektu so se pridružili tudi mentorji in študentje Fakultete za dizajn UP in Naravoslovnotehniške fakultete UL, Oddelka za tekstilije, ki so soustvarjali kolekcijo Darilo slovenske arhitekture: Maks Fabiani. Projekt Darilo slovenske arhitekture je pomemben za izobraževanje laične in strokovne javnosti o bogati kulturno-arhitekturni dediščini Slovenije.

V sodelovanju s Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo (SKGZ) in njenimi članicami ‒ Zvezo slovenskih kulturnih društev v Italiji (ZSKD) in Kulturnim društvom Otona Župančiča ‒ je CAS na OŠ Frana Erjavca v Štandrežu (Italija) v februarju 2015 izpeljal delavnice iz programa Igriva arhitektura ter učencem predstavil življenje, delo in razmišljanja arhitekta, urbanista in inovatorja Maksa Fabianija. Učenci so s pomočjo novega znanja izdelali »Fabianijeve lučke« z motivi s Fabianijevih stavb in njegovimi secesijskimi ornamenti.

Razstava Maks Fabiani 150 let

Center arhitekture, zavod za razvoj prostorske kulture, je ob 150. obletnici rojstva Maksa Fabianija k sodelovanju za pripravo osnutka celostne grafične podobe – CGP Fabianijevo leto 2015 povabil študente Katedre za informacijsko in grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške fakultete UL z njihovimi mentorji. Kolekcijo darilo slovenske arhitekture: Maks Fabiani pa so soustvarjali študentje Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil Naravoslovnotehniške fakultete UL in Fakultete za dizajn UP pod vodstvom svojih mentorjev.