ZAKLJUČNO POROČILO OCENJEVALNE KOMISIJE
Študentski natečaj IDEJNA IN GRAFIČNA ZASNOVA VURNIKOVE POTI PO RADOVLJICI

Ocenjevalna komisija:
izr. prof. dr. Petra Černe Oven, prof. dr. Beti Žerovc, izr. prof. Mihael Dešman, viš. pred. Tomaž Ebenšpanger, mag. Maja Avguštin, mag. Borut Bezjak, Andrej Golčman

Predsednica ocenjevalne komisije:
izr. prof. dr. Petra Černe Oven

Poročevalka:
Nives Čorak, Center arhitekture Slovenije

Korekture in strokovno mentorstvo:
doc. mag. Polona Filipič, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
prof. Boštjan Botas Kenda, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Martina Malešič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Barbara Viki Šubic, Center arhitekture Slovenije

Ocenjevalna komisija je v žiriranje prejela šest natečajnih predlogov. Korekture s strokovnim mentorstvom so bile na voljo vsem sodelujočim natečajnim skupinam.

Na začetku sestanka je predsednica, Petra Černe Oven, predlagala način ocenjevanja »predlog po predlog« preko odprte razprave. Člani komisije ugotavljamo, da so vsi predlogi kvalitetni, a med sabo zelo različni, tako po predlaganih rešitvah, kakor po nivoju obdelave. Prisluhnili smo vrednostnim izhodiščem posameznih predlogov, njihovi večplastnosti, inovativnosti, pa tudi pomanjkljivostim. Odločilni kriterij pri izboru nagrajenih predlogov ni bila samo kakovost predstavitve, pač pa predvsem kakovost idej in potencial izvedbe v prostoru, ki ne ruši obstoječe oblikovne hierarhije urbanega in naravnega prostora.

Komisija je bila navdušena nad energijo in analitičnim delom, ki sta bila vložena v projekte. Predlaga, da se projekt, ki bo sprejet v realizacijo, s stališča posameznih strok nujno vsebinsko podpre (da bo vsebinsko vezan na Vurnikovo dediščino Radovljice in njegovo družinsko ozadje) in pomaga, da bo izdelan profesionalno tako kot celota in tudi v vseh detajlih, ki ga bodo tvorili.

Posebnost Radovljice v odnosu do opusa obeh Vurnikov je namreč v tem, da nima zares reprezentativnih del. Zato bi bilo treba nagovor graditi v luči povezave do uporabne umetnosti. To bi bilo za Radovljico v vsakem primeru smiselno (kovaštvo, lecterstvo, čebelarstvo …) in z vključevanjem posameznih strok v nadgradnjo projekta prve skupine bi se ta lahko razvil v zanimiv doprinos k ponudbi kraja. Vsekakor je treba pri projektu nasloviti tudi dejstvo, da ima Radovljica manj pomembnih Vurnikovih zgradb od npr. Ljubljane, a se le Radovljica ponaša s tem, da je Vurnikovo rodno mesto. Tudi Zavod za zaščito kulturne dediščine je pripravljen sodelovati pri strokovnih temah za nadgradnjo projekta. Komisija je tudi mnenja, da imajo prav predlagatelji projekta 91389 občutek za nadaljevanje projekta v pravi smeri.

NAGRAJENI NATEČAJNI PREDLOGI

91389 / 1. nagrada
Avtorice: Neža Brankovič (FA UL), Neža Jaki (FA UL), Zala Kanc (FA UL) in Monika Kobal (FA UL)
Mentor: red. prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Predlog 91389 je med vsemi prejetimi predlogi najbolj elaboriran.

Zelo bogat elaborat z idejami, ki jih je mogoče razviti dalje, ponuja daleč največ kot celota. Pojavlja se vprašanje, ali so posamezni znaki in piktogrami – takšni, kot so predlagani – res že dokončni. S strani grafičnega oblikovanja bi se jih dalo še izboljšati in predvsem razmisliti o njihovi semantični vrednosti. Simboli mestnih delov so vsebinsko dobro izbrani, a so likovno šibki.

Predlog ozavesti hiše v prostorskem smislu, simpatično je, da so mozaiki vpeti v zgodbo. Morda predlog ni do konca dorečen pri Obli gorici, je pa zanimiv, saj poveže elemente. Je daleč najbolj kompleksen predlog in hkrati ponuja največ. Predlagani poseg na mestu ruševine nekdanjega bunkerja morda ni najprimernejši in bi ga bilo treba izvesti nekoliko drugače. Vprašljiva je tudi njegova izvedljivost s strani spomeniškega varstva.

Pot v tem primeru ni samo površinsko doživeta s tablami, ampak se vplete v kraj, na inovativen, kreativen in vsebinsko ustrezen način, večplastno. Ta elaborat je hkrati najbolj zadržan in minimalističen glede posega v prostor, obenem pa je obširen in izvedljiv. Pot je fizično označena in uporablja obstoječe smerokaze. Poti so krožno povezane, kar je prednost, osredotočene so na Radovljico. Ponujena je rešitev tudi preko aplikacije na mobilnem telefonu. Pozdravljamo idejo o zbiranju virtualnih ikon.

Opozorilo s strani komisije:

Smerokazi, ki so predlagani v elaboratu, so pomanjkljivi. Potreben bo razmislek o tehničnih rešitvah in konkretnih lokacijah obstoječih smerokazov. Za aplikacijo in njegovo realizacijo bo verjetno treba iskati zunanje sodelavce. Zavedajoč se heterogenosti ciljne skupine je treba zadostiti obema skupinama, uporabnikom aplikacij in tistim brez njih. Dodatno je treba razmisliti glede inkluzivnosti vseh skupin obiskovalcev.

Dopolnitve so možne, usklajene morajo biti z vseh stališč, tako da bo rezultat res kvaliteten. Želja s strani komisije je, da bi se predlogi, ki so jih študentje podali, lahko nadgradili.

 
94134 / 2. nagrada
Avtorji: Nina Zaletelj Iličič (FA UL), Andraž Kurnik (FA UL), Jan Verhovšek (FA UL) in Anja Žerjal (FA UL)
Mentorji: doc. mag. Polona Filipič (FA UL), prof. Boštjan Botas Kenda (FA UL), Martina Malešič (FF UL), Barbara Viki Šubic (Center arhitekture Slovenije)

Predlog 94134 izstopa s svojim jasnim in berljivim konceptom, saj meji na umetniško intervencijo v prostor. Ima zelo dober nastavek, je »art« projekt, je izrazito avtorski in »ima duha«. Pristop je zelo sodoben in vsebuje družbeni nagovor. Ideja je odlična, vendar zares težje izvedljiva, poleg tega predlagana rešitev ne govori samo o Vurniku, ampak izpostavlja tudi druge vsebine.

Izbor uporabe ogledal v projektu pravzaprav ni vezan na Radovljico in bi to lahko kot umetniško instalacijo uporabili tudi v drugih mestih. Grafično oblikovanje je pri tem projektu izredno šibko, širjenje selfijev pa se lahko obravnava tudi kot neke vrste vizualno onesnaževanje in sproža še druga vprašanja o smiselnosti projekta. Komisija mu je nagrado podelila v duhu drznosti, izvirnosti in svežine, a s polnim zavedanjem, da projekt ni primeren za realizacijo oz. da ne odgovarja potrebam Vurnikove poti s stališča označevanja in informiranja.

 
66099 / 3. nagrada
Avtorji: Nejc Gonza (FGPA UM), Nejc Novak (FGPA UM), Nejc Ogrizek (FGPA UM), Nikolina Sekulović (FGPA UM), Rok Špandl (FGPA UM) in Anja Zgaga (FGPA UM)
Mentorja: izr. prof. Uroš Lobnik, u.d.i.a., Janko Rožič, u.d.i.a.

Predlog 66099 med vsemi predlogi odraža najbolj profesionalni pristop do celostne grafične podobe. Projekt je navdušujoč, znak je semantično jasen in razumljiv, saj direktno govori o tem, da pot označuje dela dveh pomembnih osebnosti tega kraja.

Projekt dobro rešuje posege v prostor in ima v celoti zelo dobro sistematično razdelano celostno grafično podobo. V tla vpeljuje označevalce, predlaga stebričke in klasičen pristop z informacijskimi panoji. To sicer samo po sebi morda ni toliko inovativno, a je rešitev, ki bi se jo dalo uresničiti. Naloga je zanimiva tudi zato, ker ponudi dodatek, saj predlaga prostorske intervencije pri bazenu na Obli gorici. Grafično je ta projekt vsekakor najbolj profesionalno oz. že skoraj korporativno zastavljen, kar mu daje pridih formalističnosti. Ob tem se komisiji poraja dvom, ali je ta karakteristika smiselna za ta prostor in za ta projekt. Zdi se, da ne zadane duha, ki naj bi ga rešitev natečaja vsebovala. Išče se namreč nekoliko bolj sveža in mladostna rešitev.

Barvna shema je zelo izrazita in vendar bi lahko v prostoru delovala invazivno in moteče. Pri tem projektu bi bilo dovolj, če bi bile intervencije morda samo v tlaku. Profesionalno narejen projekt, vendar s svojim vložkom preobremenjuje prostor. Z vidika varstva kulturne dediščine se zdi sporno postavljati »obeliske« pred objekte (npr. pred cerkev).

NENAGRAJENI NATEČAJNI PREDLOGI

96375
Avtorji: Danaja Dvornik (FA UL), Eva Jagodič (FA UL), Lea Ružič (FA UL), Nikolaj Srdić Kranjc (FA UL) in Veronika Zelko (FA UL)

Predlog 96375 je pomanjkljivo dodelan. Ni prisotnega izrazitega znaka ali celostne grafične podobe, piktogrami ne zadoščajo standardom grafičnega oblikovanja, intervencije v prostor so invazivne in neprimerne. Zanimiv vidik vzpostavljanja storitvenega oblikovanja z metodo igrifikacije (lov na zaklad) ni zadosti obdelan.

Ob predlogu potrditve o izključitvi z dvigom rok je bil predlog št. 96375 izločen.

83214
Avtorji: Nastja Utroša (FA UL), Luka Jereb (FA UL) in Nik Žagar (FA UL)

Predlog 83214 je lepo pripravljen, a ima preveč vsebine. Posegi so premočni, pretirano invazivni, vključeno je premišljevanje o elementih, ki jih mesto Radovljica v prostoru ne prenese. Komisija ne vidi vzpostavljene hierarhije sporočanja, vsebuje preveč nivojev intervencij in ni izčiščene komunikacije.

Ob predlogu potrditve o izključitvi z dvigom rok je bil predlog št. 83214 izločen.

86109
Avtorice: Loti Gorenc (BF UL), Nina Hribar (BF UL) in Kristina Oražem (BF UL)

Predlog 86109 je ocenjen kot manj uspešen, posegi so pretirani. Odnos in stik novega tlakovanja s starim je problematičen. Vsebuje pretirane intervencije s »preprogami« in nejasnim odnosom preprog do »bakrene ploščice«. Ta je v primerjavi z drugimi elementi nedomišljena in tipografsko nezrela.

Ob predlogu potrditve o izključitvi z dvigom rok je bil predlog št. 86109 izločen.