VURNIKOVI DNEVI

Od leta 2014 v Centru arhitekture Slovenije pripravljamo praznovanja ob obletnicah rojstva arhitekta Ivana Vurnika. 1. junij, dan rojstva radovljiškega rojaka, je tudi krajevni praznik. Ob tem prazniku vsako leto pripravimo raznolik program, ki osvetli življenje in delo arhitekta in njegove žene, slikarke Helene Kottler Vurnik.

Ivan Vurnik (1884‒1971) je poleg Jožeta Plečnika in Maksa Fabianija eden od začetnikov slovenske arhitekture. Vurnika predstavljamo kot strokovnjaka, profesorja in inovatorja ‒ umetnika, pomembnega za celotno Slovenijo. Bil je tudi soustanovitelj Oddelka za arhitekturo na ljubljanski univerzi. Ivan Vurnik in njegova žena Helena Kottler Vurnik (1882-1962) sta bila začetnika narodnega sloga v arhitekturi in umetnosti v 20. letih 20. stoletja v Sloveniji. Arhitektura Zadružne gospodarske banke je najlepši primer skupnega ustvarjanja in se navezuje na sočasne sloge ekspresionizma in kubizma v Srednji Evropi z močno prisotnostjo narodne motivike.

Te obletnice so priložnost za predstavitev življenja in dela zakoncev Vurnik širši javnosti, zato se v Centru arhitekture Slovenije povezujemo s Krajevno skupnostjo Radovljica, Občino Radovljica in tamkajšnjimi občinskimi javnimi zavodi s področja kulture ‒ Muzeji radovljiške občine, Knjižnico Antona Tomaža Linharta, Turistično informacijskim centrom Radovljica, v Ljubljani pa z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje, Fakulteto za arhitekturo UL in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje UL.

Projekt Vurnikovi dnevi je bil izbran v ožji izbor evropske nagrade za kulturno dediščino EUROPA NOSTRA 2015.

Pripravili smo tudi Kažipot po arhitekturnih delih arhitekta Ivana Vurnika, ki je na voljo v turistično informacijskih centrih po Sloveniji. Kažipot je brezplačen in na voljo vsem, ki bi želeli izvedeti več o življenju in delu arhitekta in njegove žene. Kažipot je tudi podpora spominkom iz kolekcije Darila slovenske arhitekture.

ARHIV DOGODKOV

Koncept Vurnikovih dni je bil zasnovan leta 2014 ob 130. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika, ko je Center arhitekture Slovenije prevzel njihovo organizacijo. Pri pripravi dogodkov smo želeli nagovoriti čim širši krog ljudi, tako strokovno kot laično javnost, zato smo zasnovali tako raznolike dejavnosti in dogodke.

Ivan Vurnik je bil predan svojemu delu in arhitekturi, vse svoje življenje je posvetil ustvarjanju. Zato od leta 2014 vsako leto pripravimo razstavo, ki osvetli njegovo delo in delo njegove življenjske sopotnice Helene Kottler Vurnik. Arhitekt je bil predan pedagog, zato k soustvarjanju razstave vsako leto povabimo tudi študente različnih fakultet. K pedagoškemu delu uvrščamo tudi delavnice Igriva arhitektura za osnovnošolce radovljiške občine.

Arhitekt Vurnik je bil zelo radoveden, rad je potoval in sledil arhitekturnim trendom po svetu. Vsako leto organiziramo Vurnikovo pot, v kateri obiščemo vsaj eno delo zakoncev Vurnik, poleg tega pa udeležencem predstavimo tudi kakovostne primere sodobnih stavb in pomembna dela slovenske arhitekture kulturne dediščine.

Iz vsakodnevnega življenja zakoncev Vurnik izhaja ponudba Vurnikovega menija, v katerem je kuharski mojster Uroš Štefelin na sodoben način prikazal njune kulinarične vsakodnevne in praznične navade.

Tudi tradicionalna peka piškotov ob razstavi v Domu starostnikov v Radovljici ne zanika, da je bil Ivan Vurnik zelo sladkosned, kar je potrdila gospa, ki je dolga leta skrbela za njuno gospodinjstvo.

Vsi dogodki izhajajo iz življenja zakoncev Vurnik in so zato svojevrsten poklon njunemu življenju in delu.

V projekt vsako leto vključimo različne javne zavode in ustanove, da skupaj soustvarimo dogodke, ki celostno predstavijo arhitekta, njegovo ženo in njun ustvarjalni opus. Eden naših pomembnejših ciljev je izobraževanje. V tem projektu arhitekturno dediščino predstavljamo prek različnih področij, da nagovorimo najširše javnosti – mlade, starejše, laično in strokovno javnost ‒ in presegamo meje Slovenije, saj s projektom Darilo slovenske arhitekture dosežemo tudi turiste in obiskovalce naše države.

Zavedamo se, da smo ljudje različni, zanimajo nas različna področja, navdušujejo nas različni dogodki. Zato veliko svojega ustvarjanja namenjamo inovativnim pristopom k izobraževanju in promociji arhitekture in arhitekturne dediščine.

Arhitekt Ivan Vurnik (1884–1971) ter slikarka in oblikovalka Helena Kottler Vurnik (1882–1962)
Utrinek z Vurnikove poti po Ljubljani. Foto: Renske Svetlin