VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA ZA LETO 2023

Prijava je morala vsebovati osebno mapo z izbranimi projekti ter esej o arhitekturi in/ali urbanizmu. Prva nagrada je vredna 1500 evrov (neto) in je namenjena študijskemu potovanju, dobitnik oziroma dobitnica pa bo na naslednjih Vurnikovih dnevih v začetku prihodnjega junija moral(a) pripraviti tudi predavanje o izkušnji in vplivu na razmišljanje in delo na strokovnem področju. Dobitnika dveh častnih priznanj, ki bosta nagrajena s 300 evri (neto), pa nista obvezana, da denar porabita namensko.

Prejemniki Vurnikovih študentskih odličij za leto 2023 so:
_Vanesa Maček, Vurnikova študentska nagrada za leto 2023
_Eva Lasič, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2023
_Marko Stavrev, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2023

Letos je nominacije pregledala strokovna žirija, ki so jo sestavljali:

Rok Jereb, arhitekt 
Jereb in Budja arhitekti d.o.o., Slovenija

Idis Turato, arhitekt
Turato arhitekti, Hrvaška

Foto: Nina Granda

Nina Granda, arhitektka
soustanoviteljica revije Outsider in njena glavna in odgovorna urednica, Slovenija

Foto: Mateja Jordović Potočnik

dr. Maja Simoneti, krajinska arhitektka in urbanistka
Inštitut za politike prostora, Slovenija

Strokovna žirija je nagrajence izbrala glede na kriterije kakovosti, edinstvenosti, inovativnosti izbranih predstavljenih projektov ter eseju in njegovem doprinosu k razmisleku o arhitekturi, krajinski arhitekturi in urbanizmu.

Podeljena je bila ena nagrada ter dve priznanji za celotni prijavljeni študijski opus študentom arhitekture 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa arhitektura (UL FA), 1. in 2. letnika drugostopenjskega študijskega programa urbanizem (UL FA), 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa arhitektura (UM FGPA) in 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa krajinska arhitektura (UL BF).

Ob podelitvi Vurnikove študentske nagrade in dveh priznanj, ki vedno poteka na Vurnikov rojstni dan, 1. junija, je v 1. nadstropju Radovljiške graščine do 30. junija 2022 na ogled tudi razstava vseh prijavljenih del.