POVABILO ŠTUDENTOM K ODDAJI PREDLOGA ZA

VURNIKOVO ŠTUDENTSKO NAGRADO ZA LETO 2022

Ob 100. obletnici visokošolskega študija arhitekture na Slovenskem, ki je bil organiziran na pobudo arhitekta Ivana Vurnika, so Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru leta 2018 ustanovili Vurnikovo študentsko nagrado za perspektivnega študenta/študentko arhitekture, krajinske arhitekture ali urbanizma.

Vurnikova študentska nagrada se za celotni študijski opus podeli študentkam in študentom 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa arhitektura (UL FA), 1. in 2. letnika drugostopenjskega študijskega programa urbanizem (UL FA), 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa arhitektura (UM FGPA) in, od leta 2021 naprej, tudi 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa krajinska arhitektura (UL BF). Podeljena bo ena Vurnikova študentska nagrada in dve enakovredni priznanji.

Nagrada je častna in finančna (vrednost prve nagrade je 1500 EUR neto) in namenjena študijskemu potovanju. Dobitnik/dobitnica Vurnikove študentske nagrade bo v okviru naslednjih Vurnikovih dni pripravil predavanje z vtisi s potovanja. Podeli se tudi dve častni priznanji v vrednosti 300 EUR neto, ki za prejemnika/prejemnico ne predstavlja obveznosti.

Študenti/študentke pripravijo:

Osebno mapo (format A4, največ 50 strani in ne več kot 15 projektov)
– predstavitev vsakega projekta mora zajemati: naslov projekta, navedbo sodelavcev študentov, mentorjev, asistentov in kratek opis, ki naj bo v slovenskem in angleškem jeziku
–  v osebno mapo ne sme biti vključena magistrska naloga
–  poslati je treba samo digitalno verzijo v formatu pdf, vektorsko (CD ali USB ključek)

Avtorski esej o arhitekturi, krajinski arhitekturi in/ali urbanizmu (priporočeno 7000-10 000 znakov brez presledkov v slovenskem in angleškem jeziku).
–  esej mora v obeh jezikih imeti vidno označen en ali več odlomkov, ki jih študent želi v katalogu Vurnikove študentske nagrade izpostaviti. Vsi odlomki skupaj ne smejo presegati 2500 znakov (s presledki).
–  poslati je treba samo digitalno verzijo v formatu doc in pdf (CD ali USB ključek).

Vurnikova študentska nagrada je kot priznanje za perspektivnega študenta arhitekture bila ustanovljena na pobudo Centra arhitekture Slovenije ob skorajšnji stoletnici ustanovitve oddelka za arhitekturo na Tehnični fakulteti v Ljubljani za katerega je bil zaslužen arhitekt Ivan Vurnik (1884-1971), leta 2018.

Nagrada, ki so jo tako idejno kot finančno podprli Krajevna skupnost Radovljica, Občina Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, je častna in finančna.

Prijava mora prispeti s priporočeno pošto na sedež Centra arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana, do torka, 3. maja 2022, do 00:00 (velja poštni žig s tem datumom), s pripisom »NE ODPIRAJ – VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA«.

Prijavo je v torek, 3. maja 2022, od 8. do 16. ure, možno oddati tudi osebno na sedežu Centra arhitekture Slovenije.

V ovojnici je treba oddati:
A4 list s kontaktom (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov)
osebno mapo (digitalna verzija – CD ali USB ključek)
avtorski esej (digitalna verzija – CD ali USB ključek)

Prejemniki nagrad bodo znani na podelitvi nagrade, na rojstni dan arhitekta Ivana Vurnika, v sredo, 1. junija 2022, ob 20. uri, v Baročni dvorani v Radovljici. Vsi nominiranci Vurnikove študentske nagrade bodo povabljeni na podelitev.

O prejemnikih glavne nagrade in dveh enakovrednih priznanjih bo odločala strokovna žirija v sestavi:

arhitekt
Maj Juvanec

Delavnica d.o.o.
Slovenija

arhitektka
Lena Krušec

Arhitektura Krušec
Slovenija

arhitekt
Hans Gangoly

Gangoly&Kristiner Architekten
Avstrija

krajinska arhitektka
Ana Tepina

Landstudio 015
Slovenija

Žirija se bo glede nagrajenih del odločala na podlagi naslednjih meril:
– kakovost izbranih predstavljenih projektov
– edinstvenost izbranih predstavljenih projektov
– inovativnost izbranih predstavljenih projektov
– kakovost eseja
– doprinos k razmisleku o arhitekturi/krajinski arhitekturi/urbanizmu v eseju

Za kakršna koli vprašanja glede oddaje predloga smo na voljo na info(at)centerarhitekture.org.