VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA ZA LETO 2023

Ob 100. obletnici visokošolskega študija arhitekture na Slovenskem, ki je bil organiziran na pobudo arhitekta Ivana Vurnika, so Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru leta 2018 ustanovili Vurnikovo študentsko nagrado za perspektivno študentko/študenta arhitekture ali urbanizma. Z letom 2022 je k ustanoviteljem pristopila še Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in s tem tudi študentke/študentje krajinske arhitekture.

Vurnikova študentska nagrada se za celotni študijski opus podeli študentkam/študentom 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa arhitektura (UL FA), 1. in 2. letnika drugostopenjskega študijskega programa urbanizem (UL FA), 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa arhitektura (UM FGPA) in, od leta 2021 naprej, tudi 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa krajinska arhitektura (UL BF). Podeljena bo ena Vurnikova študentska nagrada in dve enakovredni priznanji.

Nagrada je častna in finančna (vrednost prve nagrade je 1500 EUR neto) in namenjena študijskemu potovanju. Dobitnik/dobitnica Vurnikove študentske nagrade bo v okviru naslednjih Vurnikovih dni pripravil predavanje z vtisi s potovanja. Podeli se tudi dve častni priznanji v vrednosti 300 EUR neto, ki za prejemnico/prejemnika ne predstavlja obveznosti.

Vurnikova študentska nagrada je kot priznanje za perspektivnega študenta arhitekture bila ustanovljena na pobudo Centra arhitekture Slovenije ob skorajšnji stoletnici ustanovitve oddelka za arhitekturo na Tehnični fakulteti v Ljubljani za katerega je bil zaslužen arhitekt Ivan Vurnik (1884-1971), leta 2018.

Nagrada, ki so jo tako idejno kot finančno podprli Krajevna skupnost Radovljica, Občina Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, je častna in finančna.

Člani strokovne žirije za VURNIKOVO ŠTUDENTSKO NAGRADO 2023:

Rok Jereb, arhitekt 
Jereb in Budja arhitekti d.o.o., Slovenija

Za svoja dela znotraj podjetja Jereb in Budja arhitekti d.o.o. je prejel več arhitekturnih nagrad, med drugim Plečnikovo medaljo, Plečnikovo nagrado, zlati svinčnik za odlično realizacijo ter nominacijo za evropsko nagrado za arhitekturo Mies van der Rohe (nomination for the European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award)  in nagrado Prešernovega sklada leta 2021 za projekta Materinski dom v Ljubljani in poslovna stavba TEM Čatež.
https://jerebinbudja.si/

Idis Turato, arhitekt
Turato arhitekti, Hrvaška

Leta 1991 diplomira na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Zagrebu, kjer je tudi leta 2004 magistriral. Leta 1992 je skupaj s Sašom Randićem odprl arhitekturni biro Randić-Turato. Poučuje v Splitu, na Fakulteti za arhitekturo FGAG. Prejel je številne nagrade in priznanja. Leta 2006 je skupaj s Sašom Randićem zastopal Hrvaško na 10. arhitekturnem bienalu v Benetkah. Je avtor številnih strokovnih člankov in kritik. Je tudi pogost govornik na različnih dogodkih in forumih.
https://idisturato.com

Foto: Nina Granda

Nina Granda, arhitektka
soustanoviteljica revije Outsider in njena glavna in odgovorna urednica, Slovenija

Nina Granda je arhitektka, urednica revije Outsider in kolumnistka časnika Delo. Leta 2017 je skupaj s soustvarjalci revije Outsider prejela Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Od leta 2021 je članica mednarodne mreže RebelArchitette, ki se ukvarja z izpostavljanjem ženskih vzornic v arhitekturi. Leta 2021 je v okviru uredništva revije Outsider oživila prej zapuščeno Plečnikovo trafiko na Vegovi, ki je postala mikro kulturni center in je bila leta 2022 izbrana med 20 najboljših javnih prostorov v Evropi (European Prize for Urban Public Space). Leta 2022 je prejela priznanje častnega člana Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Kot arhitektka se posveča prenovi dediščine, trajnostni gradnji in raziskavam novih pristopov, kot je gradnja z zemljo, ki poleg prostora gradi skupnost.
https://outsider.si/

Foto: Mateja Jordović Potočnik

dr. Maja Simoneti, krajinska arhitektka in urbanistka
Inštitut za politike prostora, Slovenija

Maja Simoneti je krajinska arhitektka, z več kot trideset leti prakse iz prostorskega, urbanističnega in krajinsko arhitekturnega načrtovanja,  poglobljeno se ukvarja s participacijo v urejanju prostora, z načrtovanjem in upravljanjem zelenih površin ter s promocijo hoje in načrtovanjem zdravju prijaznega okolja, je dejavna raziskovalka, avtorica in soavtorica številnih strokovnih prispevkov in knjig ter aktivna zagovornica javnih interesov v urejanju prostora in varstvu okolja.
https://ipop.si/o-institutu/kdo-smo/

Študentke/študenti pripravijo:

Osebno mapo (format A4, največ 50 strani in ne več kot 15 projektov)
– predstavitev vsakega projekta mora zajemati: naslov projekta, navedbo sodelavcev študentov, mentorjev, asistentov in kratek opis, ki naj bo v slovenskem in angleškem jeziku
–  v osebno mapo ne sme biti vključena magistrska naloga
–  poslati je treba samo digitalno verzijo v formatu pdf, vektorsko (CD ali USB ključek)

Avtorski esej o arhitekturi, krajinski arhitekturi in/ali urbanizmu (priporočeno 7000-10 000 znakov brez presledkov v slovenskem in angleškem jeziku).
–  esej mora v obeh jezikih imeti vidno označen en ali več odlomkov, ki jih študent želi v katalogu Vurnikove študentske nagrade izpostaviti. Vsi odlomki skupaj ne smejo presegati 2500 znakov (s presledki).
–  poslati je treba samo digitalno verzijo v formatu doc in pdf (CD ali USB ključek).

Za kakršna koli vprašanja glede oddaje predloga smo na voljo na info(at)centerarhitekture.org.