VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA ZA LETO 2021

Prijava je morala vsebovati osebno mapo z izbranimi projekti ter esej o arhitekturi in/ali urbanizmu. Prva nagrada je vredna 1500 evrov (neto) in je namenjena študijskemu potovanju, dobitnik oziroma dobitnica pa bo na naslednjih Vurnikovih dnevih v začetku prihodnjega junija moral(a) pripraviti tudi predavanje o izkušnji in vplivu na razmišljanje in delo na strokovnem področju. Dobitnika dveh častnih priznanj, ki bosta nagrajena s 300 evri (neto), pa nista obvezana, da denar porabita namensko.

Letos smo prejeli sedem nominacij, ki jih je pregledala strokovna žirija, ki so jo sestavljali:

Prejemniki Vurnikovih študentskih odličij za leto 2021 so:
_Filipa Valenčić, Vurnikova študentska nagrada za leto 2021
_Mirko Popović, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2021
_Marko Primažič, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2021

arhitekt
Tomaž Krištof

Studio Krištof, predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
Slovenija

www.studiokristof.com

arhitektka
Maja Ivanič

predsednica mednarodne konference Piranski dnevi arhitekture
Slovenija

www.dessa.si, www.pida.si

arhitekt
Martin Mutschlechner

Stadt:Labor – Architekten
Avstrija

 

www.stadtlabor-architekten.com 

krajinski arhitekt
Zaš Brezar

ustanovitelj mednarodne krajinskoarhitekturne platforme Landezine
Slovenija

www.landezine.com

Strokovna žirija je nagrajence izbrala glede na kriterije kakovosti, edinstvenosti, inovativnosti izbranih predstavljenih projektov ter eseju in njegovem doprinosu k razmisleku o arhitekturi in urbanizmu.

Podeljena je bila ena nagrada ter dve priznanji za celotni prijavljeni študijski opus študentom arhitekture 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa arhitektura (UL FA), 1. in 2. letnika drugostopenjskega študijskega programa urbanizem (UL FA), 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa arhitektura (UM FGPA) in, od leta 2021 naprej, tudi 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa krajinska arhitektura (UL BF).

Ob podelitvi Vurnikove študentske nagrade in dveh priznanj, ki vedno poteka na Vurnikov rojstni dan, 1. junija, je v 1. nadstropju Radovljiške graščine do 30. junija 2021 na ogled tudi razstava vseh prijavljenih del.

PREDAVANJE: Lanskoletna prejemnica Vurnikove študentske nagrade (Nika Curk, prejemnica VŠN 2020)