VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA ZA LETO 2020

Prijava je morala vsebovati osebno mapo z izbranimi projekti ter esej o arhitekturi in/ali urbanizmu. Prva nagrada je vredna 1500 evrov (neto) in je namenjena študijskemu potovanju, dobitnik oziroma dobitnica pa bo na naslednjih Vurnikovih dnevih v začetku prihodnjega junija moral(a) pripraviti tudi predavanje o izkušnji in vplivu na razmišljanje in delo na strokovnem področju. Dobitnika dveh častnih priznanj, ki bosta nagrajena s 300 evri (neto), pa nista obvezana, da denar porabita namensko.

Letos smo prejeli 10 del prijavljenih študentov, ki jih je pregledala strokovna žirija. Žirijo so sestavljali:
_Andrej Strehovec, arhitekt in kritik/recenzent, Upravni odbor Društva arhitektov Novega Sada, Slovenija
_Rok Plohl, arhitekt, Slovenija
_izr. prof. Mia Roth Čerina, roth&čerina arhitekti, Hrvaška

Strokovna žirija je nagrajence izbrala glede na kriterije kakovosti, edinstvenosti, inovativnosti izbranih predstavljenih projektov ter eseju in njegovem doprinosu k razmisleku o arhitekturi in urbanizmu.

Podeljena je bila ena nagrada ter dve priznanji za celotni prijavljeni študijski opus študentom arhitekture 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študija ali 1. in 2. letnika enostopenjskega magistrskega študija smer arhitektura in urbanizem obeh fakultet Univerze v Ljubljani ter Univerze v Mariboru.

Ob podelitvi Vurnikove študentske nagrade in dveh priznanj, ki vedno poteka na Vurnikov rojstni dan, 1. junija, je v 1. nadstropju Radovljiške graščine do 30. junija 2020 na ogled tudi razstava vseh prijavljenih del.

Prejemniki Vurnikovih študentskih odličij za leto 2020 so:
_Nika Curk, Vurnikova študentska nagrada za leto 2020
_Sebastjan Cvelbar, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2020
_Eva Pavlič, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2020

Videoposnetek slavnostne podelitve Vurnikove študentske nagrade za leto 2020

Snemanje, montaža in obdelava videoposnetkov: SooS  |  Filmska produkcija
Snemanje, montaža in obdelava videoposnetkov: SooS | Filmska produkcija

Predavanje lanskoletne prejemnice Vurnikove študentske nagrade (Ana Erjavec)