VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA ZA LETO 2018

Vurnikova študentska nagrada je kot priznanje za perspektivnega študenta arhitekture ustanovljena na pobudo Centra arhitekture Slovenije ob skorajšnji stoletnici ustanovitve Oddelka za arhitekturo na Tehniški fakulteti v Ljubljani, za katerega je bil zaslužen arhitekt Ivan Vurnik (1884‒1971). Nagrada, ki so jo tako idejno kot tudi finančno podprli Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, je častna in finančna. Vsako leto bo podeljena ena nagrada ter dve priznanji za celotni študijski opus študentom arhitekture 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študija ali 1. in 2. letnika enostopenjskega magistrskega študija smer arhitektura in urbanizem obeh fakultet Univerze v Ljubljani ter Univerze v Mariboru.

Prijava je morala vsebovati osebno mapo z ne več kot 15 projekti ter esej o arhitekturi in/ali urbanizmu. Prva nagrada je vredna 1500 EUR (neto) in je namenjena študijskemu potovanju, dobitnica Lea Stipanič pa je na naslednjih Vurnikovih dnevih 2019 pripravila tudi predavanje o izkušnji in vplivu na razmišljanje in delo na strokovnem področju. Dobitnika dveh častnih priznanj, ki sta bila nagrajena s 300 EUR (neto), pa nista obvezana, da denar porabita namensko.

Dela prijavljenih študentov/študentk je pretehtala strokovna žirija v sestavi:
_arhitektka Sandy Attia, MoDus Architects, Italija
_arhitekt Matevž Čelik, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Slovenija
_arhitekt Aleš Vrhovec, Gregorc Vrhovec arhitekti, Slovenija

Strokovna žirija je nagrajence izbrala glede na kriterije kakovosti, edinstvenosti, inovativnosti izbranih predstavljenih projektov ter eseju in njegovem doprinosu k razmisleku o arhitekturi in urbanizmu.

Ob podelitvi Vurnikove študentske nagrade in dveh priznanj, ki vedno poteka na Vurnikov rojstni dan, 1. junija, je v Radovljiški graščini bila na ogled tudi razstava vseh prijavljenih del.

Prejemniki Vurnikovih študentskih odličij za leto 2018 so:
_Lea Stipanič, Vurnikova študentska nagrada za leto 2018
_Janja Šušnjar, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2018
_Tadej Urh, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2018