SPLETNA RAZSTAVA
VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA ZA LETO 2018

Vurnikova študentska nagrada je kot priznanje za perspektivnega študenta arhitekture ustanovljena na pobudo Centra arhitekture Slovenije ob skorajšnji stoletnici ustanovitve Oddelka za arhitekturo na Tehniški fakulteti v Ljubljani, za katerega je bil zaslužen arhitekt Ivan Vurnik (1884‒1971). Nagrada, ki so jo tako idejno kot tudi finančno podprli Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, je častna in finančna. Vsako leto bo podeljena ena nagrada ter dve priznanji za celotni študijski opus študentom arhitekture s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani ter Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študija ali 1. in 2. letnika enostopenjskega magistrskega študija, smer arhitektura ali urbanizem. Prijava je morala vsebovati osebno mapo z ne več kot 15 projekti ter esej o arhitekturi in/ali urbanizmu. Prva nagrada je vredna 1500 EUR (neto) in je namenjena študijskemu potovanju, dobitnik oziroma dobitnica pa bo na naslednjih Vurnikovih dnevih, v začetku prihodnjega junija, moral(-a) pripraviti tudi predavanje o izkušnji in vplivu na razmišljanje in delo na strokovnem področju. Dobitnika dveh častnih priznanj, ki bosta nagrajena s 300 EUR (neto), pa nista obvezana, da denar porabita namensko.

Dela letošnjih prijavljenih študentov/študentk je pretehtala strokovna žirija, ki so jo sestavljali večkrat nagrajena arhitektka Sandy Attia (MoDus Architects) iz Italije ter arhitekta Matevž Čelik (direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje) in Aleš Vrhovec (Gregorc Vrhovec arhitekti) iz Slovenije. Člani žirije bodo tudi v prihodnje vedno arhitekti ali urbanisti, ki ‒ zaradi zagotavljanja neodvisnega odločanja ‒ niso predavatelji na udeleže-nih fakultetah za arhitekturo, vedno pa bo član/članica žirije tudi iz tujine, saj je pogled od zunaj vedno dobrodošel. Strokovna žirija je nagrajence izbrala glede na merila kakovosti, edinstvenosti in inovativnosti izbranih predstavljenih projektov ter esej in njegov doprinos k razmisleku o arhitekturi in urbanizmu.

Ob podelitvi Vurnikovih študentskih priznanj na Vurnikov rojstni dan, 1. junija 2018, je v Radovljiški graščini pripravljena razstava vseh prijavljenih del.

Plaketo in medaljo Vurnikovih študentskih priznanj so skupaj s celostno grafično podobo Vurnikove nagrade oblikovali v studiu Gigodesign. Veseli nas, da so dolgoletne želje o ustanovitvi Vurnikovih študentskih priznanj letos postale resničnost, in upamo, da bodo še v prihodnjih letih spodbujale študente k razmisleku o arhitekturi in urbanizmu.