Mednarodna revija za teorijo arhitekture, s krajšim naslovom AB. Arhitektov bilten, je začela izhajati že leta 1964. Izhaja kot četrtletnik, z nekaj letnim premorom v letih 1966 do 1972, vključuje tudi tematske številke. Revijo izdaja Društvo arhitektov Ljubljana. AB je vodilna revija za področje arhitekture v Sloveniji že več kot štirideset let. V teh letih si je pridobila izbran krog bralcev in naročnikov. Izhaja trimestralno (4 številke na leto, med temi kakšna dvojna), prinaša kvalitetne in atraktivne objave in informacije iz naše in svetovne arhitekturne kulture, in je njen veljaven in trajen arhiv, ki nikoli ne zastari. V prvi vrsti je usmerjena na širše področje arhitekture in urbanizma. Ukvarja se s posredovanjem med teorijo in prakso, med kulturo in znanostjo ter med zgodovino in prihodnostjo.