Project Description

IZKUSTVENA KONFERENCA: OD INOVACIJE DO INVENCIJE, 12. 6. 2014

Sodelovali smo pri pripravi izkustvene konference, pri kateri smo poskrbeli za prostorsko doživljajski del ter za izvedbo enega od vozlišč. Namen konference je bil razviti netehnološko inovacijo za potrebe konferenčne dejavnosti: narediti konferenco zabavno in izkustveno, kjer so v dogajanje aktivno vključeni vsi udeleženci. Sodelujoči so prek 12 tehnik doživeli celostni inovacijski proces. Ozadje celotne konference je predstavljala poslovna igra na podlagi zgodbe Robina Hooda, ki je bila prenesena v žargon in izzive poslovnega sveta. Celotno dogajanje je bilo hkrati tudi prikaz metode »igrifikacije/poigravanja«, s številnimi zasuki v zgodbi, selektivnimi dodatnimi informacijami, zavajajočimi informacijami in podobnim, s čimer smo simulirali vsakdanje tržne razmere, v katerih se razvijajo inovacije.

Nosilci konference smo bili Vibacom, InCo gibanje, Združenje Manager, Društvo moderatorjev Slovenije, Center Arhitekture Slovenije, ekspertne skupine in posamezni nosilci strokovnih znanj. Konferenca je bila uvrščena v ožji izbor inovacij na 9. Slovenskem forumu inovacij v Cankarjevem domu.