Project Description

Ljubljana, Galerija DESSA
27.6.2016

Arhitekturna razstava V ospredju: prve slo­venske arhitektke in oblikovalke, ki sta jo v sodelovanju z galerijo DESSA pripravila Center arhitekture in Umetnostnozgodovin­ski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, se tematsko vklaplja med aktivnosti mednaro­dnega interdisciplinarnega projekta MoMoWo – Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje (Modern Movement Women) z namenom strokovni in širši javnosti predstaviti pomem­ben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustva­rile ženske, dejavne na področju arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, kra­jinske arhitekture in urbanizma, ki so/veljajo za tradicionalno moške poklice. Predstavljena so bila dela desetih arhitektk, od prvih predvojnih diplomantk Jožeta Plečnika in Ivana Vurnika, do prve povojne generacije arhitektk, ki so študij zaključile tudi pri Edvardu Ravnikarju in Edu Mihevcu.