Odprte hiše Slovenije vabijo na ogled najboljših projektov sodobne slovenske arhitekture

12. – 14. april 2024

“Arhitektura se ne sme zapirati sama v svoj svet, biti mora odprta širši javnosti in med ljudmi spodbujati razpravo o prostoru. V tem vidim osrednje poslanstvo festivala Odprte hiše Slovenije, ki vsako leto ponuja zainteresirani javnosti možnost vstopa in neposrednega doživljanja raznolikih kakovostnih arhitekturnih praks. Arhitektura namreč niso zgolj zidovi, arhitektura je prostor vmes, je življenje, ki se v teh prostorih odvija.”

Arhitekt Dean Lah o pomenu in vlogi arhitekturnega festivala OHS

Na ogled bo skoraj 70 projektov po celotni državi. Vstopili boste lahko v zasebna stanovanja, enodružinske hiše, izobraževalne in kulturne ustanove ter poslovne in turistične objekte. Pod vodstvom arhitektov si boste v Ljubljani lahko ogledali Stanovanjsko sosesko Dolgi most II, Četrtni center Golovec in Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo. Vrata bosta odprli dve prenovljeni podstrehi (Hedonistična podstreha in Prenova mansarde), ki sta se z novo zasnovo prilagodili na potrebe sodobnega bivanja in pridobili več dnevne svetlobe. V Štanjelu se lahko udeležite vodstva po lokalni galeriji uporabne umetnosti, Lokal in Hiši v Štanjelu. Na Gorenjskem boste lahko vstopili v Počitniško hišo Šumica in v leseno Hišo za iznajdljivo družino. V sklopu festivala pa si boste lahko ogledali tudi projekta Vrtec Bohinj in Nadkritje ostalin cerkve sv. Janeza Krstnika v Žički kartuziji in začasni lapidarij, ki sta bila letos uvrščena v ožji izbor nagrade EU Mies Award 2024.

Festival OHS se pridužuje praznovanju 140-letnice rojstva pomembnega slovenskega arhitekta Ivana Vurnika. V festivalskem programu bodo zato nekaj vodstev namenili tudi predstavitvi njegovih del.

Festival OHS letos poteka pod naslovom Arhitektura novih priložnosti in izpostavlja vprašanje vključenosti vseh ljudi in interesnih skupin v grajene in oblikovane prostore skupnosti. Naslavlja vprašanja enakih možnosti in novih priložnosti za bivanje, delo, izobraževanje, obstoj in razvoj celotne družbe, vsega živega in narave z namenom iskanja odgovorov o sobivanju, ki ga dobra arhitektura lahko omogoča, spodbuja in varuje. Ta vprašanja predstavljajo najbolj ključne izzive, ki se brez podpornih družbeno-ekonomskih in socialnih politik zgolj z arhitekturnimi idejami ne morejo razrešiti. A vendar je arhitektura tisti medij, ki s svojim fizičnim nagovorom zmore ponuditi priložnosti ali celo opolnomočiti slehernika. Z izpostavljanjem tematike vključevanja in dostopnosti tako postajajo tudi festivalski prostori nosilci izkušnje, ki navdihujejo udeležence, da postanejo »zagovorniki« bolj pravične in vključujoče družbe.

V programu festivala bodo tako izpostavili različne tematske projekte, ki spodbujajo dostopnost in omogočajo razvoj skupnosti. Del festivala bodo tudi tematska vodenja in delavnice, ki bodo nagovarjali različne ciljne skupine.

Festival OHS s podpiranjem načel enakih možnosti ne postaja samo festival praznovanja arhitekturne ustvarjalnosti in ohranjanja dediščine, ampak spodbuja razmišljanje in dialog o naši skupni zavezanosti pravičnosti, svobodi in solidarnosti.

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije (OHS) bo letos med 12. in 14. aprilom po vsej Sloveniji že petnajsto leto odprl vrata novih in prenovljenih arhitekturnih projektov ter pomembnih stavb kulturne dediščine.

Namen festivala tekom večletnega delovanja ostaja zvest osnovnemu poslanstvu – ozaveščanju najširše javnosti o vrednotah kakovostno oblikovanega prostora in  predstavitev primerov najboljših praks sodobne arhitekturne produkcije kot dela slovenske kulture in nacionalne identitete. Preko osebnih izkušenj v kakovostni arhitekturi omogoča širše razumevanje arhitekture in oblikovanega prostora ter izpostavlja njun pomen za kakovostno bivanje.

Letošnji festivalski program je med prispelimi projekti izbrala strokovna žirija, ki so jo sestavljali štirje strokovnjaki na področju arhitekture in oblikovanja: Blaž Budja, Maša Cvetko, Dean Lah, Maja Stamenković.

Odprte hiše Slovenije so od februarja 2023 del projekta Open House Europe, ki povezuje 13 evropskih mest in Slovenijo. Projekt želi spodbuditi bolj vključujočo razpravo o arhitekturi kot skupni evropski identiteti in opolnomočiti državljane, da se zavzemajo za kakovostno zasnovano grajeno okolje. Spodbuja dostopnost in izpostavlja dobre prakse v arhitekturi, ki se odzivajo na sodobne okoljske in družbene izzive.

Celoten program festivala Odprte hiše Slovenije 2024 je objavljen na spletni platformi OHS. Prijave na oglede in vodenja so obvezne.

Obiskovalci se na oglede lahko prijavijo na spletni strani OHS od 3. aprila 2024 naprej.

Partnerji festivala Odprte hiše Slovenije 2024