ODLOMEK POROČILA OCENJEVALNE KOMISIJE VURNIKOVE ŠTUDENTSKE NAGRADE ZA LETO 2018

_arhitektka Sandy Attia, MoDus Architects, Italija
_arhitekt Matevž Čelik, direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Slovenija
_arhitekt Aleš Vrhovec, Gregorc Vrhovec arhitekti, Slovenija

VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA: LEA STIPANIČ
Osebna mapa Lee Stipanič predstavlja zrelo senzibilnost in prepričljiv kompozicijski nadzor arhitekturnih projektov. Delo razkriva zmožnost razvoja vsakega projekta tako v ožjem kot v širšem obsegu, pri čemer je slovnica arhitekturnega projekta (tloris, prerez in model) odgovorna širšemu obsegu projekta, bodisi urbanega ali konceptualnega. Predstavitev vsakega projekta združuje tehnično dodelanost in dobro razumevanje temeljev predstavitvenih tehnik arhitekture.

Jasnost eseja z naslovom “O arhitekturi” je povezana s sposobnostjo sinteze avtorice. V eseju razpravlja o pomenu arhitekturne ideje in o nujnosti poudarjanja vrednosti arhitekturnih načel. Iz svoje izkušnje študija v Franciji prepoznava čas, v katerem je potrebna humanistična in fenomenološka usmeritev dojemanja arhitekture in prostora. Meni, da bi moralo biti poslanstvo arhitekta predvsem delovanje v skupno dobro. Poudarja misel, da ima arhitekt v rokah moč spreminjanja mest in posledično spreminjanje družbe, ekonomije in politike.

VURNIKOVO ŠTUDENTSKO PRIZNANJE: TADEJ URH
Osebna mapa Tadeja Urha združuje tako kompleksne arhitekturne projekte kot tudi manj zahtevne prostorske intervencije. Njegov esej v veliki meri predstavlja jasno besedilo, ki zavzema močna stališča in pripoveduje o ideji, o kateri študent razmišlja. Tadej Urh se v eseju sprašuje o tem, kaj arhitektura je in kaj arhitektura ni, izpostavljena dejstva pa razširja s teoretičnimi podkrepitvami. V času svojega potovanja po Šrilanki se je pričel spraševati o začetkih arhitekture in o misli, kdaj smo ljudje pričeli graditi arhitekturo zavestno. Arhitekturo dojema kot misel, ki se v dveh različnih načinih pojavi v ustvarjalcu in v tudi tistem, ki arhitekturo opazuje in jo na svoj način doživlja.

 

VURNIKOVO ŠTUDENTSKO PRIZNANJE: JANJA ŠUŠNJAR
Projekte, zbrane v osebni mapi Janje Šušnjar, povezujejo njene poetične ilustracije arhitekture in prostora, ki so njen svojevrsten avtorski pečat. Raznolikost projektov kaže na avtoričino širino dojemanja arhitekture in urbanizma, saj so si izbrani projekti med seboj drugačni v kompleksnosti, širini, lokaciji in v samem bistvu. V avtorskem eseju se sprašuje o kraju, ki ga definira kot skupek dejavnikov, kot so geografska danost, zgodovinski dogodki, ekonomsko stanje in odnosi med prebivajočimi, skupaj pa ti dejavniki tvorijo specifično identiteto kraja. Na koncu avtorica povzame, da so spomini tisti, ki nastajajo v prostorih in v krajih, gradniki naše imaginacije.