Kulturni bazar že od leta 2009 na enodnevnem dogodku, ki se odvija v Cankarjevem domu, predstavlja ponudbo številnih kulturnih ustanov in samostojnih ustvarjalcev iz vse Slovenije. Ti se predstavljajo na predstavitvenih prostorih v vseh treh preddverjih, v predavalnicah in dvoranah pa se zvrstijo številna predavanja, delavnice in strokovne razprave z različnih področij, vodeni ogledi, razstave in nastopi. Cilji Kulturnega bazarja so predstaviti kakovostne projekte in programe, ki jih kulturne ustanove ponujajo za otroke in mladino, spodbuditi in predstaviti možnosti za povezovanje in sodelovanje kulturnih ustanov z vrtci in šolami ter tudi partnerstva med kulturnimi ustanovami, okrepiti zavest o pomenu kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju ter širši družbi, seznaniti s pozitivnimi vplivi kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje otrok in mladine oziroma v vrtcih in šolah ter spodbuditi kreativnost in kreativna partnerstva na področju kulture in izobraževanja.

Center arhitekture Slovenije s programom Igriva arhitektura že od samega začetka sodeluje na Kulturnem bazarju. Svoje izobraževalne vsebine predstavljamo na predstavitvenem prostoru, prirejamo delavnice, predstavili pa smo se tudi s predavanji in delavnicami za pedagoge. Leta 2016 smo postali nacionalni koordinator za področje Arhitektura in oblikovanje.