ZAKLJUČNO POROČILO OCENJEVALNE KOMISIJE
VURNIKOV FOTOGRAFSKI NATEČAJ

Center arhitekture Slovenije in Krajevna skupnost Radovljica sta k sodelovanju na natečaju za fotografijo, povezano z življenjem in delom arhitekta Ivana Vurnika in njegove žene, slikarke in oblikovalke, Helene Kottler Vurnik, povabila vse, ki imajo radi dobro fotografijo. Na natečaju so lahko sodelovali tako ljubiteljski kot poklicni fotografi, razen člani žirije, člani organizacijskega odbora natečaja in njihovi družinski člani.

KDO STA BILA IVAN VURNIK IN HELENA KOTTLER VURNIK?

IVAN VURNIK (1884–1971), arhitekt in urbanist
Arhitekt Ivan Vurnik velja za pionirja moderne arhitekture in za utemeljitelja urbanizma na Slovenskem (poleg Jožeta Plečnika in Maksa Fabianija). Zaslužen je za ustanovitev arhitekturnega oddelka na Tehniški fakulteti v Ljubljani, ki je bil temelj Fakulteti za arhitekturo. Vurnik je v začetku svojega arhitekturnega dela razvijal t. i. narodni slog, pozneje pa se je usmeril k funkcionalizmu.

HELENA KOTTLER VURNIK (1882–1962), slikarka in oblikovalka
Helena Kottler Vurnik je bila slikarka, risarka in ilustratorka, ki je ustvarjala v obdobju umetnostnega sloga secesije. Veljala je za mojstrico vseh slikarskih in grafičnih tehnik ter uporabne umetnosti. Slikala je v olju, ustvarjala je v tehniki emajla in mozaika, grafike, ukvarjala se je s knjižno opremo oziroma ilustracijo, izdelovala je vinjete za časopise ter predloge za vezenje liturgičnih oblačil.

NAGRAJENKA V KATEGORIJI OSNOVNOŠOLCI:  SOFIA SRDIĆ

NAGRAJENKA V KATEGORIJI SREDNJEŠOLCI: PIKA POLONA HORVAT

NAGRAJENEC V KATEGORIJI ODRASLI: JANEZ RESMAN

ŽIRIJA:
_Miran Kambič, arhitekt in fotograf
_Jasim Suljanović, Fotografsko društvo Radovljica
_dr. Vesna Kamin Kajfež, Center arhitekture Slovenije

Fotografije je žirija ocenjevala v vsaki kategoriji posebej. Pri ocenjevanju je upoštevala tematsko ustreznost, izvirnost, sporočilnost, kakovost, vizualno in estetsko vrednost. Fotografije so morale na avtorjev osebni način vsebovati motive, povezane z življenjem in delom arhitekta Vurnika in/ali njegove žene, slikarke in oblikovalke, Helene Kottler Vurnik.

Izbrana dela bodo v avli Radovljiške graščine razstavljena od 1. do 30. junija 2020.

Na natečaj sta prispeli dve prIjavi v kategoriji osnovnošolci, dve v kategoriji srednješolci in devet prijav v kategoriji odrasli.

Prijavljeni v kategoriji Osnovnošolci: Sofija Srdić, Ula Dekleva
Prijavljeni v kategoriji Srednješolci: Pika Polona Horvat, Rene Eržen
Prijavljeni v kategoriji Odrasli: Markovc Vida, Markovec Damjan, Resman Janez, Perše Mojca, Podrekar Dušan, Polak Rožac Ian, Šušteršič Dušan, Skobe Ana, Hauptman Veronika

UTEMELJITEV PRVONAGRAJENIH

Kategorija Osnovnošolci

Učenka Sofija Srdić je pripravila tri fotografije dveh Vurnikovih del v Ljubljani (Zadružne gospodarske banke in Sokolskega doma Tabor) iz zanimivih zornih kotov. Obe stavbi predstavljata t.i. narodni slog, za katerega si je Ivan Vurnik prizadeval za njegovo uveljavitev.

Obe fotografiji nazorno predstavita posamezne detajle, ki so značilni za obe arhitekturi in tako zajameta bistvo Vurnikovega ustvarjanja v Ljubljani. Izbor detajlov na obeh fotografijah je reprezentativen in dinamičen, sploh detajl na fasadi Zadružne gospodarske banke.

Kategorija Srednješolci

Pika Polona Horvat je poiskala motive svojih fotografij v detajlih zunanjščine Zadružne gospodarske banke v Ljubljani, v fasadi brezjanske cerkve in v cerkvi sv. Petra v Radovljici, kjer je ujela secesijski oltar, katerega je zasnoval arhitekt Ivan Vurnik, slike evangelistov pa je naslikala njegova žena slikarka in oblikovalka Helena Kottler Vurnik. Pri izbranih fotografijah avtorico odlikuje smisel za detajle in kompozicijo.

Kategorija Odrasli

Janez Resman je poslal na fotografski natečaj dva motiva (detajla) iz Škofovske kapele v Trstu, ki jo je arhitekt Ivan Vurnik zasnoval leta 1913 za škofa dr. Andreja Karlina in predstavlja celovito umetniško delo, ki združuje kiparstvo, slikarstvo in arhitekturo. Gre za enega najlepših primerov secesijske sakralne umetnosti v Evropi in za eno arhitektovih najboljših del. Obenem je kapela tudi prvo arhitektovo delo, ki je nastalo v sodelovanju s Heleno Kottler Vurnik. Simetrično oltarno kompozicijo, ki obvladuje prostor, je avtor fotografije ujel v svoj objektiv in poudaril figure, vpete v bogato geometrično okrasje. Tretja fotografija prikazuje mašni plašč, ki ga nosi župnik iz radovljiške cerkve sv. Petra in predstavlja skupno delo zakoncev Vurnik.