10 let IGRIVE ARHITEKTURE

Ljudje oblikujemo prostor in prostor oblikuje nas.

Pričujoča razstava predstavlja delovanje izobraževalnega programa o arhitekturi, prostoru in oblikovanju Igriva arhitektura od leta 2009.

Center arhitekture Slovenije delujemo na področju arhitekturne vzgoje in izobraževanja ter ozaveščamo o pomenu kakovostno grajenega prostora. Zavedamo se, kako močan vpliv imata prostor in arhitektura na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim.

Igriva arhitektura je izobraževalni program Centra arhitekture Slovenije, ki deluje že deseto leto. Leta 2009 smo se, z namenom izobraževati naše najmlajše o pomenu in razumevanju prostora ter bogate slovenske kulturne in arhitekturne dediščine, združile arhitektke Polona Filipič, Lenka Kavčič, Špela Kuhar, Ana Struna Bregar, Barbara Viki Šubic in krajinska arhitektka Tanja Maljevac. Ustanovile smo skupino Arhitektura in otroci, ki je delovala pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. V sodelovanju s kolegi arhitekti, krajinskimi arhitekti, fotografi in oblikovalci smo zasnovali in vodili delavnice z izbrano vsebino za otroke, stare med 5 in 12 let. Naša gesta je prerasla v gibanje in program Igriva arhitektura, ki danes s sodobnimi metodami učenja z izkušnjo podpira razvoj kritičnega in kreativnega mišljenja ter ponuja kakovostne in zanimive postopke za razumevanje prostora, arhitekture in oblikovanja v formalnih in neformalnih izobraževalnih okoljih. Prilagojen je različnim starostnim skupinam kot tudi otrokom s posebnimi potrebami. V okviru programa potekajo številne dejavnosti doma in v tujini, delavnice za otroke v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, izobraževanja za učitelje, vsakoletni natečaji ob mednarodnem dnevu habitata, priprave didaktičnih materialov in priročnikov. Delavnice potekajo v muzejih, galerijah in knjižnicah po celotni Sloveniji. V desetih letih smo ustvarili več kot 250 arhitekturnih delavnic in predavanj ter tako svoje znanje na igriv način podajali najmlajšim.

Na našo pobudo so leta 2012 pri založbi Didakta izdali prevod didaktičnega priročnika mednarodne mreže za arhitekturno izobraževanje otrok in mladostnikov Playce z naslovom Arhitekturni detektiv, ki spodbuja radovednost in željo po raziskovanju arhitekture in grajenega prostora ter navaja drugačen pogled na prostor, predvsem z vključevanjem vseh čutil.

V zanosu svojega poslanstva smo leta 2013 ustanovile zasebni zavod Center arhitekture Slovenije, Zavod za izobraževanje o arhitekturi, prostoru in oblikovanju, pod okriljem katerega še vedno poteka program Igriva arhitektura, ki je bil istega leta tudi nagrajen s Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Izjemna podpora strokovne in laične javnosti nas je leta 2013 spodbudila tudi k pripravi priročnika z naslovom Igriva arhitektura, priročnik za izobraževanje o grajenem prostoru, ki je nastal v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, Ministrstvom za izobraževanje in šport, Zavodom RS za šolstvo, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo ter z Agencijo SPIRIT in ga je v dar prejela vsaka slovenska osnovna šola. Center arhitekture Slovenije je od leta 2013 tudi član koordinacijskega odbora Kulturnega bazarja in koordinator področja Arhitektura in oblikovanje.

Program Igriva arhitektura se ves čas razvija in širi tudi na druga sorodna področja. Z razstavami, projekti in ciljnimi delavnicami povezujemo različna področja izobraževanja za pedagoške in druge strokovne delavce. Program smo razširile na tehniške in kulturne dni za osnovne šole, ustvarjalne delavnice za vrtce in na delavnice v okviru obveznih izbirnih vsebin za srednje šole in gimnazije.

V okviru Vurnikovih dni, ki so postali naš stalni projekt, smo leta 2014 v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje zasnovale kolekcijo izdelkov Darilo slovenske arhitekture, ki z motivi iz ključnih del slovenske arhitekturne dediščine bogati naša spoznanja.

Center arhitekture Slovenije danes vodimo Barbara Viki Šubic, Špela Kuhar in Polona Filipič. Leta 2016 smo pri Ministrstvu RS za kulturo prejele status zavoda, ki deluje v javnem interesu na področju kulture, in s tem potrditev ter priznanje za vse dotedanje delo. Istega leta sta se nam pridružili tudi arhitektki Nives Čorak in Tina Gradišer.

Znotraj centra težimo k prepletu posameznih programov in vsebin, s čimer širimo zavedanje o pomenu prostora in hkrati odpiramo nove perspektive delovanja. Zasnovale smo številne didaktične pripomočke, zloženke, brošure in dva priročnika, zadnjega skupaj s Centrom RS za poklicno izobraževanje leta 2018 pod naslovom MATERIAL + ROKA = IZKUŠNJA, priročnik za izkustveno učenje o poklicih. Organizacija dogodkov, predavanj, izvedba projektov, pisanje člankov in zasnova priročnikov so plasti programa Igriva arhitektura, s katerimi želimo najširši javnosti predstavljati svoje poslanstvo, ki presega zgolj cilje vzgojno-izobraževalnih ustanov, saj so naše vsebine vedno posredno ali neposredno vezane na pomen kakovostne arhitekture, oblikovanja, prostora in dediščine.

Pomen programa Igrive arhitekture je prepoznal tudi predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki je od leta 2017 njegov častni pokrovitelj.

Status zavoda, ki deluje v javnem interesu na področju prostora, nam je v začetku leta 2019 podelilo tudi Ministrstvo RS za okolje in prostor.

Center arhitekture Slovenije ima od leta 2019 naprej tudi svoje domovanje, na Rimski cesti 1 v Ljubljani, kjer v galerijskih prostorih pritličja stavbe gosti delavnice, predavanja, izobraževanja in razstave in kjer v sodelovanju s številnimi sodelavci različnih strok in študenti pod eno streho skrbimo za prostorsko opismenjevanje otrok in odraslih v Sloveniji.

Verjamemo, da dobra arhitektura in urejen prostor spreminjata življenje na bolje. To je misel, ki vodi naše razmišljanje, ustvarjanje in delovanje.