VURNIKOVI DNEVI2018-01-29T20:18:01+00:00

VURNIKOVI DNEVI

Koncept Vurnikovih dni je bil zasnovan leta 2014 ob 130. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika, ko je Center arhitekture Slovenije prevzel njihovo organizacijo. Pri pripravi dogodkov smo želeli nagovoriti čim širši krog ljudi, tako strokovno kot laično javnost, zato smo zasnovali tako raznolike dejavnosti in dogodke.

Ivan Vurnik je bil predan svojemu delu in arhitekturi, vse svoje življenje je posvetil ustvarjanju. Zato od leta 2014 vsako leto pripravimo razstavo, ki osvetli njegovo delo in delo njegove življenjske sopotnice Helene Kottler Vurnik. Arhitekt je bil predan pedagog, zato k soustvarjanju razstave vsako leto povabimo tudi študente različnih fakultet. K pedagoškemu delu uvrščamo tudi delavnice Igriva arhitektura za osnovnošolce radovljiške občine.

Arhitekt Vurnik je bil zelo radoveden, rad je potoval in sledil arhitekturnim trendom po svetu. Vsako leto organiziramo Vurnikovo pot, v kateri obiščemo vsaj eno delo zakoncev Vurnik, poleg tega pa udeležencem predstavimo tudi kakovostne primere sodobnih stavb in pomembna dela slovenske arhitekture kulturne dediščine.

Iz vsakodnevnega življenja zakoncev Vurnik izhaja ponudba Vurnikovega menija, v katerem je kuharski mojster Uroš Štefelin na sodoben način prikazal njune kulinarične vsakodnevne in praznične navade.

Tudi tradicionalna peka piškotov ob razstavi v Domu starostnikov v Radovljici ne zanika, da je bil Ivan Vurnik zelo sladkosned, kar je potrdila gospa, ki je dolga leta skrbela za njuno gospodinjstvo.

Vsi dogodki izhajajo iz življenja zakoncev Vurnik in so zato svojevrsten poklon njunemu življenju in delu.

V projekt vsako leto vključimo različne javne zavode in ustanove, da skupaj soustvarimo dogodke, ki celostno predstavijo arhitekta, njegovo ženo in njun ustvarjalni opus. Eden naših pomembnejših ciljev je izobraževanje. V tem projektu arhitekturno dediščino predstavljamo prek različnih področij, da nagovorimo najširše javnosti – mlade, starejše, laično in strokovno javnost ‒ in presegamo meje Slovenije, saj s projektom Darilo slovenske arhitekture dosežemo tudi turiste in obiskovalce naše države.

Zavedamo se, da smo ljudje različni, zanimajo nas različna področja, navdušujejo nas različni dogodki. Zato veliko svojega ustvarjanja namenjamo inovativnim pristopom k izobraževanju in promociji arhitekture in arhitekturne dediščine.

Arhitekt Ivan Vurnik (1884–1971) ter slikarka in oblikovalka Helena Kottler Vurnik (1882–1962)
Vurnik Trail on Miklošičeva road. Photo: Renske Svetlin