VURNIKOVA NAGRADA 2018-01-22T18:01:04+00:00

VURNIKOVA NAGRADA

Vurnikova nagrada je kot priznanje za perspektivne študente arhitekture in urbanizma ustanovljena na pobudo Centra arhitekture Slovenije in Krajevne skupnosti Radovljica, v sodelovanju z Občino Radovljica, Fakulteto za arhitekturo UL in Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM. Nagrada je ustanovljena ob skorajšnji stoletnici ustanovitve oddelka za arhitekturo na Tehnični fakulteti v Ljubljani leta 1919, za katerega je bil zaslužen arhitekt Ivan Vurnik (1884-1971). Ob ustanovitvi nagrade se ustanavlja strokovni odbor, ki bo skrbel za podeljevanje nagrade. Pravilnik bo določal  namen podeljevanja, postopek podeljevanja s kriteriji, organizacijo odbora ter pravice in obveznosti podpisnikov dogovora in pravilnika.

Vurnikovo nagrado in dve priznanji bomo prvič razpisali v začetku leta 2018 in podelili na VURNIKOVIH DNEH 2018, 1. junija 2018 v Radovljici.