VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA

Ob 100. obletnici visokošolskega študija arhitekture na Slovenskem, ki je bil organiziran na pobudo arhitekta Ivana Vurnika, so Center arhitekture Slovenije, Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru leta 2018 ustanovili Vurnikovo študentsko nagrado za perspektivnega študenta/študentko arhitekture ali urbanizma.

Vurnikova študentska nagrada se za celotni študijski opus podeli študentom/študentkam 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študija, absolventom ali študentom/študentkam 1. in 2. letnika enostopenjskega magistrskega študija smer arhitektura in urbanizem. Podeljena bo ena Vurnikova študentska nagrada in dve enakovredni priznanji študentom/študentkam Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani ali študijskega programa Arhitektura Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.

Nagrada je častna in finančna (vrednost prve nagrade je 1500 EUR neto) in namenjena študijskemu potovanju. Dobitnik/dobitnica Vurnikove študentske nagrade bo v okviru naslednjih Vurnikovih dni pripravil predavanje z vtisi s potovanja. Podeli se tudi dve častni priznanji v vrednosti 300 EUR neto, ki za prejemnika/prejemnico ne predstavlja obveznosti.

Prijava za nagrado je obsegala osebno mapo z izbranimi projekti ter esej o arhitekturi in/ali urbanizmu. Prva nagrada je vredna 1500 evrov (neto) in je namenjena študijskemu potovanju, dobitnik pa bo na naslednjih Vurnikovih dnevih, 1. junija 2021, na slavnostni podelitvi moral pripraviti tudi predavanje o potovanju ter njegovem vplivu na razmišljanje in delo na strokovnem področju. Letošnje leto je predavanje pripravila lanskoletna dobitnica Vurnikove študentske nagrade Ana Erjavec. Dobitnika dveh častnih priznanj, ki bosta nagrajena s 300 evri (neto), pa nista obvezana, da denar porabita namensko.

Letos smo prejeli 10 del prijavljenih študentov, ki jih je pregledala strokovna žirija. Žirijo so sestavljali:
_Andrej Strehovec, arhitekt in kritik/recenzent, Upravni odbor Društva arhitektov Novega Sada, Slovenija
_Rok Plohl, arhitekt, Slovenija
_izr. prof. Mia Roth Čerina, roth&čerina arhitekti, Hrvaška

Strokovna žirija je nagrajence izbrala glede na kriterije kakovosti, edinstvenosti, inovativnosti izbranih predstavljenih projektov in vsebino eseja ter razbranega doprinosa k razmisleku o arhitekturi in urbanizmu.

SPLETNA PRIREDITEV OB SLAVNOSTNI PODELITVI VURNIKOVE ŠTUDENTSKE NAGRADE

Slavnostna podelitev nagrad bo letos potekala spletno in skladno s priporočili NIJZ. Podelitev bo v ponedeljek, 1. junija 2020, ob 19.15, z ogledom videoposnetka na Facebook strani Center arhitekture Slovenije. Videoposnetek bo kasneje na ogled tudi na tej spletni strani.

Razstava prispelih predlogov bo v Radovljici v zgornjem nadstropju Radovljiške graščine na ogled od 1. do 30. junija 2020, dostopna pa bo tudi na tej spletni strani.

Študenti/študentke pripravijo:

Osebno mapo (format A4, največ 50 strani in ne več kot 15 projektov)
– predstavitev vsakega projekta mora zajemati: naslov projekta, navedbo sodelavcev študentov, mentorjev, asistentov in kratek opis, ki naj bo v slovenskem in angleškem jeziku
–  v osebno mapo ne sme biti vključena magistrska naloga
–  poslati je treba samo digitalno verzijo v formatu pdf, vektorsko (CD ali USB ključek)

Avtorski esej o arhitekturi in/ali urbanizmu (priporočeno 7000-10 000 znakov brez presledkov v slovenskem in angleškem jeziku).
–  esej mora v obeh jezikih imeti vidno označen en ali več odlomkov, ki jih študent želi v katalogu Vurnikove študentske nagrade izpostaviti. Vsi odlomki skupaj ne smejo presegati 2500 znakov (s presledki).
–  poslati je treba samo digitalno verzijo v formatu doc in pdf (CD ali USB ključek).

Prijava mora prispeti s priporočeno pošto na sedež Centra arhitekture Slovenije, Rimska cesta 1, 1000 Ljubljana, do ponedeljka, 4. maja 2020, do 00:00 (velja poštni žig s tem datumom), s pripisom »NE ODPIRAJ – VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA«.

Prijavo je v ponedeljek, 4. maja 2020, od 8. do 16. ure, možno oddati tudi osebno na sedežu Centra arhitekture Slovenije.

V ovojnici je treba oddati:
A4 list s kontaktom (ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov)
osebno mapo (digitalna verzija – CD ali USB ključek)
avtorski esej (digitalna verzija – CD ali USB ključek)

Prejemniki nagrad bodo znani na podelitvi nagrade, na rojstni dan arhitekta Ivana Vurnika, v ponedeljek, 1. junija 2020, ob 20. uri, v Baročni dvorani v Radovljici.

Vsi nominiranci Vurnikove študentske nagrade bodo povabljeni na podelitev.

O prejemnikih glavne nagrade in dveh enakovrednih priznanjih bo odločala strokovna žirija v sestavi:

arhitekt in kritik/recenzent Andrej Strehovec, Upravni odbor Društva arhitektov Novega Sada, Slovenija
arhitekt Rok Plohl, Slovenija
arhitektka izr. prof. Mia Roth Čerina, roth&čerina arhitekti, Hrvaška

Žirija se bo glede nagrajenih del odločala na podlagi naslednjih meril:

– kakovost izbranih predstavljenih projektov
– edinstvenost izbranih predstavljenih projektov
– inovativnost izbranih predstavljenih projektov
– kakovost eseja
– doprinos k razmisleku o arhitekturi/urbanizmu v eseju

Vurnikova študentska nagrada je kot priznanje za perspektivnega študenta arhitekture bila ustanovljena na pobudo Centra arhitekture Slovenije ob skorajšnji stoletnici ustanovitve oddelka za arhitekturo na Tehnični fakulteti v Ljubljani za katerega je bil zaslužen arhitekt Ivan Vurnik (1884-1971), leta 2018. Nagrada, ki so jo tako idejno kot finančno podprli Krajevna skupnost Radovljica, Občina Radovljica, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, je častna in finančna.