• Zbornik, posebna izdaja Arhitektov bilten
  • 1994
  • Urednik: Janez Koželj

Temeljna literatura, ki obravnava  delo in življenje arhitekta Ivana Vurnika.

Leta 1991-1995 je potekal t. i. Projekt Vurnik, s katerim so želeli osvetliti Vurnikovo delo in pomen za razvoj slovenske arhitekture in urbanizma. Najprej so leta 1992 pripravili posvet o življenju in delu in prispevke posveta leta 1994 objavili v zborniku, leta 1995 pa sta sledili razstavi v Cankarjevem domu in galeriji DESSA.