PROJEKTI2018-05-25T08:42:35+00:00

VURNIKOVI DNEVI

Od leta 2014 v Centru arhitekture Slovenije (CAS) pripravljamo praznovanja ob obletnicah rojstva arhitekta Ivana Vurnika. 1. junij, dan rojstva radovljiškega rojaka, je tudi krajevni praznik. Ob tem prazniku vsako leto pripravimo raznolik program, ki osvetli življenje in delo arhitekta in njegove žene, slikarke Helene Kottler Vurnik.

Ivan Vurnik (1884‒1971) je poleg Jožeta Plečnika in Maksa Fabianija eden od začetnikov slovenske arhitekture. Vurnika predstavljamo kot strokovnjaka, profesorja in inovatorja ‒ umetnika, pomembnega za celotno Slovenijo. Bil je tudi soustanovitelj Oddelka za arhitekturo na ljubljanski univerzi. Ivan Vurnik in njegova žena Helena Kottler Vurnik (1882-1962) sta bila začetnika narodnega sloga v arhitekturi in umetnosti v 20. letih 20. stoletja v Sloveniji. Arhitektura Zadružne gospodarske banke je najlepši primer skupnega ustvarjanja in se navezuje na sočasne sloge ekspresionizma in kubizma v Srednji Evropi z močno prisotnostjo narodne motivike.

Te obletnice so priložnost za predstavitev življenja in dela zakoncev Vurnik širši javnosti, zato se v CAS povezujemo s Krajevno skupnostjo Radovljica, Občino Radovljica in tamkajšnjimi občinskimi javnimi zavodi s področja kulture ‒ Muzeji radovljiške občine, Knjižnico Antona Tomaža Linharta, Turistično informacijskim centrom Radovljica, v Ljubljani pa z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje, Fakulteto za arhitekturo UL in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje UL.

Projekt Vurnikovi dnevi je bil izbran v ožji izbor evropske nagrade za kulturno dediščino EUROPA NOSTRA 2015.

Pripravili smo tudi Kažipot po arhitekturnih delih arhitekta Ivana Vurnika, ki je na voljo v turistično informacijskih centrih po Sloveniji. Kažipot je brezplačen in na voljo vsem, ki bi želeli izvedeti več o življenju in delu arhitekta in njegove žene. Kažipot je tudi podpora spominkom iz kolekcije Darila slovenske arhitekture.

RAVNIKARJEVO LETO 2017

110. OBLETNICA ROJSTVA ARHITEKTA IN URBANISTA EDVARDA RAVNIKARJA

Ob 110. obletnici rojstva enega najpomembnejših slovenskih arhitektov, Edvarda Ravnikarja (1907–1993) smo pripravili dogodke, ki bodo širši javnosti  predstavili njegovo življenje in delo.

Arhitekt Edvard Ravnikar

FABIANIJEVO LETO 2015

150. OBLETNICA ROJSTVA ARHITEKTA, URBANISTA IN INOVATORJA MAKSA FABIANIJA

V letu 2015 smo praznovali 150. obletnico rojstva arhitekta, urbanista in inovatorja Maksa Fabianija, ki je živel in delal v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Njegovo obletnico smo obeležili z različnimi dogodki, razstavami, konferencami in simpoziji, in to v vseh treh državah. K sodelovanju so bila vabljena društva, galerije, muzeji, javni zavodi in druge organizacije, ki delujejo na področju kulture, umetnosti in turizma v Sloveniji, Italiji in Avstriji.

CAS je imel v okviru projekta Fabiani 2015 povezovalno vlogo med sodelujočimi organizacijami. K projektu smo povabili mentorje in študente Naravoslovnotehniške fakultete (UL NTF), Oddelek za grafično oblikovanje, ki so pripravili osem osnutkov celostne grafične podobe – CGP za projekt Fabiani 2015. K projektu so se pridružili tudi mentorji in študentje Fakultete za dizajn UP in Naravoslovnotehniške fakultete UL, Oddelka za tekstilije, ki so soustvarjali kolekcijo Darilo slovenske arhitekture: Maks Fabiani. Projekt Darilo slovenske arhitekture je pomemben za izobraževanje laične in strokovne javnosti o bogati kulturno-arhitekturni dediščini Slovenije.

Arhitekt Maks Fabiani