VURNIKOVA ŠTUDENTSKA NAGRADA ZA LETO 2022

Prijava je morala vsebovati osebno mapo z izbranimi projekti ter esej o arhitekturi in/ali urbanizmu. Prva nagrada je vredna 1500 evrov (neto) in je namenjena študijskemu potovanju, dobitnik oziroma dobitnica pa bo na naslednjih Vurnikovih dnevih v začetku prihodnjega junija moral(a) pripraviti tudi predavanje o izkušnji in vplivu na razmišljanje in delo na strokovnem področju. Dobitnika dveh častnih priznanj, ki bosta nagrajena s 300 evri (neto), pa nista obvezana, da denar porabita namensko.

Letos smo prejeli sedem nominacij, ki jih je pregledala strokovna žirija, ki so jo sestavljali:

Prejemniki Vurnikovih študentskih odličij za leto 2022 so:
_Ana Jerman, Vurnikova študentska nagrada za leto 2022
_Rožle Toš, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2022
_Urška Didovič, Vurnikovo študentsko priznanje za leto 2022

architect
Maj Juvanec

architect
Lena Krušec

architect
Hans Gangoly

landscape architect
Ana Tepina

Strokovna žirija je nagrajence izbrala glede na kriterije kakovosti, edinstvenosti, inovativnosti izbranih predstavljenih projektov ter eseju in njegovem doprinosu k razmisleku o arhitekturi, krajinski arhitekturi in urbanizmu.

Podeljena je bila ena nagrada ter dve priznanji za celotni prijavljeni študijski opus študentom arhitekture 4. in 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa Architecture (University of Ljubljana, Faculty of Architecture), 1st and 2nd year students of the Second Cycle study programme in Urbanism (UL FA), 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa arhitektura (UM FGPA) in 1. in 2. letnika magistrskega študijskega programa Landscape Architecture (UL BF).

Ob podelitvi Vurnikove študentske nagrade in dveh priznanj, ki vedno poteka na Vurnikov rojstni dan, 1. junija, je v 1. nadstropju Radovljiške graščine do 30. junija 2022 na ogled tudi razstava vseh prijavljenih del.