CA_logo_HQ

Center arhitekture deluje na področju arhitekturne vzgoje in izobraževanja ter ozavešča o pomenu kakovostno grajenega prostora. Marsikdo se ne zaveda, kako močan vpliv imata prostor in arhitektura na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim. Vsi ljudje, oblikujemo prostor, hkrati pa prostor oblikuje nas. S projekti želimo izobraževati in hkrati dvigati zavest o bogati slovenski kulturni in arhitekturni dediščini.

DOGODKI

PROJEKTI

Vabljeni k ogledu projektov, ki jih trenutno izvajamo oziroma so v pripravi in za njih zbiramo prijave. Organiziramo in izvajamo projekte na področju izobraževanja, založništva, projektiranja in širjenja pomena bivanjske kulture v splošnem.

Veselimo se, da bomo skupaj pripomogli k lepšemu skupnemu prostoru.
Naj nas prostor navdihuje!

logo

Igriva arhitektura je aktivni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladine o prostoru, arhitekturi in oblikovanju na področju vse Slovenije.

V programu, ki deluje od leta 2009 raziskujemo, pripravljamo, oblikujemo in razvijamo sistemski program formalnega in neformalnega izobraževanju otrok in pedagogov na področju prostora, arhitekture in oblikovanja. S sodobnimi metodami učenja z izkušnjo podpiramo razvoj kritičnega in kreativnega mišljenja, ponujamo kakovostne in zanimive postopke za razumevanje prostora, arhitekture in oblikovanja v formalnih in neformalnih izobraževalnih okoljih. Projekt je prilagojen različnim starostnim skupinam kot tudi otrokom s posebnimi potrebami.

Projekt Igriva arhitektura je bil leta 2013 nagrajen s Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture, ki je ena od najpomembnejših stanovskih nagrad v Sloveniji.

O NAS

Številni strokovnjaki doma in po svetu že več let opozarjamo na pomen prostora in arhitekture, vendar je temu področju
še vedno posvečene premalo pozornosti, še posebno pri vzgoji in izobraževanju. S tem želimo predstaviti pomen kakovostno grajenega prostora in arhitekture vsem, ki lahko to védenje širijo naprej in s tem prispevajo k dvigu prostorskih vrednot, prostorske pismenosti in bivanjske kulture naše družbe.

NAŠI PODPORNIKI IN PARTNERJI